تهیه غذای عرفان

تهیه غذای عرفان

کیفیت اتفاقی نیست
طعم و کیفیت خوب
کیفیت اتفاقی نیست
طعم و کیفیت خوب
کیفیت اتفاقی نیست
طعم و کیفیت خوب
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

لیست قیمت غذا ها

چلو برگ گوسفندی

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

370,000 تومان

کباب برگ ممتاز گوسفندی

چلوکباب چنجه گوسفندی

370,000 تومان

چلوکباب سلطانی گوسفندی

چلوکباب سلطانی گوسفندی

385,000 تومان

چلوکباب برگ معمولی گوسفندی

چلوکباب برگ معمولی گوسفندی

300,000 تومان

چلوکباب بختیاری گوسفندی

چلوکباب بختیاری گوسفندی

370,000 تومان

چلوکباب وزیری ( ران یا سینه )

چلوکباب وزیری ( ران یا سینه )

250,000 تومان

چلوکباب لقمه ویژه گوسفندی

چلوکباب لقمه ویژه گوسفندی

240,000 تومان

چلوکوبیده مخصوص گوسفندی

چلوکوبیده مخصوص گوسفندی

210,000 تومان

چلوجوجه مخصوص ( ران )

چلوجوجه مخصوص ( ران )

180,000 تومان

چلوجوجه مخصوص ( سینه )

چلوجوجه مخصوص ( سینه )

170,000 تومان

خورشت مرغ

چلو اکبر جوجه

180,000 تومان

سینی ویژه خانواده عرفان

سینی ویژه خانواده عرفان

1,030,000 تومان

خورشت قرمه سبزی

چلو خورشت قرمه سبزی

140,000 تومان

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

140,000 تومان

چلوخورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان

145,000 تومان

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

195,000 تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو

130,000 تومان

عدس پلو با گوشت

عدس پلو با گوشت

120,000 تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ

175,000 تومان

باقالی پلو با گردن

باقالی پلو با گردن

440,000 تومان

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه

470,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

165,000 تومان

سینی ویژه خانواده عرفان

سینی ویژه خانواده عرفان

1,030,000 تومان

چلوکباب لقمه ویژه گوسفندی

چلوکباب لقمه ویژه گوسفندی

240,000 تومان

چلوکوبیده مخصوص گوسفندی

چلوکوبیده مخصوص گوسفندی

210,000 تومان

چلوجوجه مخصوص ( ران )

چلوجوجه مخصوص ( ران )

180,000 تومان

چلوکباب برگ معمولی گوسفندی

چلوکباب برگ معمولی گوسفندی

300,000 تومان

چلوکباب بختیاری گوسفندی

چلوکباب بختیاری گوسفندی

370,000 تومان

چلوکباب وزیری ( ران یا سینه )

چلوکباب وزیری ( ران یا سینه )

250,000 تومان

چلو برگ گوسفندی

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

370,000 تومان

کباب برگ ممتاز گوسفندی

چلوکباب چنجه گوسفندی

370,000 تومان

چلوکباب سلطانی گوسفندی

چلوکباب سلطانی گوسفندی

385,000 تومان

باقالی پلو با گردن

باقالی پلو با گردن

440,000 تومان

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه

470,000 تومان

سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی

195,000 تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو

130,000 تومان

عدس پلو با گوشت

عدس پلو با گوشت

120,000 تومان

خورشت قرمه سبزی

چلو خورشت قرمه سبزی

140,000 تومان

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

140,000 تومان

چلوخورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان

145,000 تومان

چلوجوجه مخصوص ( سینه )

چلوجوجه مخصوص ( سینه )

170,000 تومان

خورشت مرغ

چلو اکبر جوجه

180,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

165,000 تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ

175,000 تومان

غذا های روز هفته

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

دو شنبه

دو شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

جمعه

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

چلوخورشت قرمه سبزی

چلواکبر جوجه

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

عدس پلو با گوشت

چلوخورشت قرمه سبزی

لوبیا پلو

چلوخورشت قیمه بادمجان

سبزی پلو با ماهی

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با گردن

باقالی پلو با مرغ

چلوخورشت قرمه سبزی

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با گردن

باقالی پلو با مرغ

140,000 تومان

140,000 تومان

180,000 تومان

140,000 تومان

120,000 تومان

140,000 تومان

130,000 تومان

145,000 تومان

195,000 تومان

470,000 تومان

440,000 تومان

175,000 تومان

140,000 تومان

470,000 تومان

440,000 تومان

175,000 تومان

شنبه

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

140,000 تومان

یکشنبه

چلوخورشت قرمه سبزی

140,000 تومان

چلواکبر جوجه

180,000 تومان

دو شنبه

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

140,000 تومان

عدس پلو با گوشت

120,000 تومان

سه شنبه

چلوخورشت قرمه سبزی

140,000 تومان

لوبیاپولو

130,000 تومان

چهار شنبه

چلوخورشت قیمه بادمجان

145,000 تومان

سبزی پلو با ماهی

195,000 تومان

پنجشنبه

باقالی پلو با ماهیچه

470,000 تومان

باقالی پلو با گردن

440,000 تومان

باقالی پلو با مرغ

175,000 تومان

چلوخورشت قرمه سبزی

140,000 تومان

جمعه

باقالی پلو با ماهیچه

470,000 تومان

باقالی پلو با گردن

440,000 تومان

باقالی پلو با مرغ

175,000 تومان

تماس با ما

تلفن های تماس

نشانی

پاسداران ، گلستان پنجم ، خیابان ضابطی ، تهیه غذای عرفان

تلفن های تماس

نشانی

پاسداران ، گلستان پنجم ، خیابان ضابطی ، تهیه غذای عرفان